راهنماي ساخت حساب کاربري (هندل) ايرنيک
با استفاده از راهنماي زير شما مي‌توانيد در سايت «مرکز ثبت دامنه‌هاي ملي» نام‌نويسي کنيد و از حساب کاربري خود براي ثبت و يا تمديد دامنه‌هاي ملي استفاده کنيد
ورود به صفحه ساخت شناسهنحوه تغيير صاحب امتياز دامنه و انتقال دامنه به شخص ديگر
در اين آموزش شما را با نحوه ي تغيير صاحب امتياز دامنه هاي ملي و انتقال کامل دامنه به شخصي ديگر در ايرنيک آشنا خواهيم نمود. با انتقال دامنه و تغيير صاحب امتياز، مالک دامنه به صورت کامل شخص ديگري خواهد شد و تمام دسترسي شما به اين دامنه به صورت کامل قطع مي گردد. براي انتقال دامنه هاي ملي فقط از طريق سايت ايرنيک مي توانيد اقدام نماييد و نمايندگان فروش و ثبت دامين ايرنيک در اين مورد دسترسي ندارند.
زمانيکه شما يک دامنه اي را در ايرنيک به ثبت مي رسانيد تمامي حق و حقوق اين دامنه متعلق به شما خواهد بود و در اين صورت اگر بخواهيد شخص ديگري براي انجام اقدامات بر روي دامنه دسترسي داشته باشد مي بايست دامنه را به آن منتقل نماييد تا دسترسي کامل آن شخص براي انجام عملياتي مانند تمديد دامنه يا تغيير مشخصات دامنه فراهم گردد.
براي انتقال دامنه علاوه بر مراحلي که ميبايست طرفين (فروشنده-خريدار) انجام دهند ، مبلغي نيز بابت هزينه ي انتقال از خريدار دامنه دريافت خواهد شد که اين هزينه معادل 8000 تومان مي باشد. در صورتيکه عمليات انتقال را انجام دهيد ولي شخص دريافت کننده ي دامنه صورتحساب مربوطه را پرداخت نکند ، انتقال انجام نخواهد شد. پس از پرداخت صورتحساب، دامنه به صورت کامل به پنل کاربري شخص دريافت کننده منتقل مي گردد و رابط ها و شناسه ي دامنه نيز مطابق صاحب امتياز جديد تغيير خواهد نمود.